Grand Prix

Hvad er Grand Prix?

Grand Prix Rytme gymnastik er en rytmisk konkurrencesport, som indeholder elementer fra både gymnastik, ballet og dans og hvor god og sund grundtræning er en vigtig del af træningen. Grandprixholdene deltager i konkurrencer under Danmarks Gymnastikforbund.
 

Se præsentation af Grand Prix i videoen herunder

 
    

Holdsport 

Grand Prix er en holdsport og der konkurreres  med 2 forskellige serier:
  • - En rytmisk serie
  • - En serie med et håndredskab, som kan være tov, tøndebånd, bold eller vimpel. Håndredskabet udskiftes hvert år.
Holdene deltager også i Æstetiske konkurrencer, hvor der konkurreres i en serie – den rytmiske serie.

 

Udover at deltage i 6-8 konkurrencer, deltager holdene også til lokalopvisninger og vi lægger stor vægt på det sociale på holdene.
 

Grand-Prix/Æstetisk Gymnastik

Begge gymnastikformer har udviklet sig eksplosivt de seneste år, både mht det gymnastiske niveau og mht. udstyr. Dette er absolut afdelingen for kjoler, rhinstene, glimmer og make-up, så hvis det er noget for dig/din datter, så er dette det helt rigtige sted. Indflydelsen fra udlandet er helt klar efter flere danske hold får mulighed for at konkurrere i udlandet. I sæson 2016/2017 fik vi for første gang udtaget et hold til at deltage i en udenlandsk konkurrence, og den udvikling vil vi gerne følge op på i sæson 2017/2018, så kom og vær en del af det.
 

Holdene

Vi tilbyder Grand Prix/Æstetiske hold til piger fra 6 år og opefter. Der trænes typisk 3 gange ugentligt, alt efter alder. Da der er tale om en holdsport med deltagelse i konkurrence og opvisninger er det vigtigt at komme til alle træningerne.
 

Udtagelse

Vi tilstræber at alle gymnaster vil få mulighed for at stille op til konkurrencer, men afhængig af deltagerantal kan det komme på tale at enkelte gymnaster deltager som reserver da der er regler om, hvor mange gymnaster, der må være på holdet.  
 
Hvis der er mange piger på holdet, bliver holdene delt efter gymnastisk niveau. 
 

Tilmelding

 
 

Seneste nyheder

Se alle nyheder
Gymnastikforeningen Køge Bugt · Ravnsborgvej 3A · 4600 Køge · Tlf. 40754143 · Mail: admin@koegebugt.dk